serveis

ASSESSORAMENT Mercantil

FLM amb la seva àrea mercantil presta serveis d’assessorament orientats en dos grans fronts d’actuació, per una part adreçada a la prevenció de totes aquelles responsabilitats dels administradors societaris i per un altre gestionem totes aquelles operacions mercantils recurrents de les empreses.

Amb criteri general oferim un assessorament societari des de el moment de la seva constitució fins a la seva liquidació.