serveis

ASSESSORAMENT FISCAL

Amb la finalitat d’optimitzar els resultats de la fiscalitat tant de les empreses com de les persones físiques es fa necessària una estreta relació entre client i els nostres fiscalistes.

El necessari compliment de les obligacions periòdiques i recurrents amb l’AEAT, es combina amb una planificació on el marc temporal és el tancament de l’exercici fiscal.

FLM orienta la seva estratègia de prestació de serveis en l’àmbit fiscal amb un criteri d’especialització, garantia d’un model eficaç d’apropament a les necessitats dels nostres clients.