serveis

ASSESSORAMENT Comptable

Una tendència en augment és externalitzar la comptabilitat, els beneficis de l’Outsorcing són molts, entre ells destaquem l’estalvi de costos fixes, estalvi en temps per dedicar tot l’esforç al core business del nostre negoci, estalvi en inversions i actualitzacions de software, i per damunt de tot, tenir un comptable professional que es faci responsable de la comptabilitat de l’empresa.

L’equip de FLM li proposarem un model eficaç de comunicació i tecnològic per tal que la comptabilitat no sigui un problema sinó una font fiable d’informació per prendre les millors decisions del seu negoci.