Registre obligatori de remuneracions

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Rd 902/2020, de 13 d’octubre, sobre la igualtat salarial entre dones i homes publicat el 14 d’octubre de 2020, estableix que A partir del 14 d’abril de 2021 TOTES LES EMPRESES HAN DE TENIR UN REGISTRE DE REMUNERACIÓ, que ha d’estar a disposició de la Inspecció de Treball i de la Representació Jurídica dels Treballadors.

QUÈ HA D’INCLOURE AQUEST INFORME? 

  • Informació sobre la remuneració de tota la plantilla.
  • Recollir els valors de la mitjana aritmètica i la mitja, diferenciada per gènere i distribuida per grups professionals, categories i/o treballs iguals o de mateix valor, detallant:
    • Salari fix
    • Percepcions extrasalarials
  • Les empreses que desenvolupin un PLA D’IGUALTAT (més de 50 treballadors), també hauran d’incloure una AUDITORIA DE REMUNERACIÓ.
  • L’objectiu de la norma és establir mesures específiques per fer valdre el dret a la igualtat en matèria de remuneració entre homes i dones.