En què es diferencien una pime tradicional i una startup?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Últimament s’escolten molts casos d’èxits de noves societats fundades per emprenedors anomenades Startup.

En aquest article volem donar-te a conèixer, o si ja tens nocions sobre elles, donar-te alguns aclariments sobre els matisos que diferencien les Pimes tradicionals i les Startups.

Comencem amb la definició d’Startups. 

Aquestes entitats es poden definir com un model de negoci, el fonament del qual es basa en la innovació, escalabilitat i disrupció. Per a això se secunda i s’aposta per la tecnologia més actual. Això li permet tenir una gran capacitat de reacció i canvi a l’hora d’oferir solucions davant situacions adverses o treure profit de nínxols de mercats no explotats.

Una vegada destacades les principals característiques, procedim a veure les diferències més significatives entre Startup i PIME tradicional.

Si atenem a com són els models de negoci, les primeres, en el moment de la seva constitució no el tenen definit, perquè un dels seus objectius és trobar-ho, sent vàlid per a això el mètode de prova i error. En les segones es té clar el model de negoci en la seva constitució.

A més, des dels començaments les Startups tenen com a objectiu arribar a ser una gran empresa, en general a nivells globals en poc temps, per això els perfils contractats solen ser diferents i els col·laboradors que formen el seu equip de treball es troben en qualsevol part del món i solen estar fundades per un equip de socis normalment amb diferents perfils tècnics i altres amb habilitats financeres o comercials. A llarg termini, els socis fundadors solen sortir de l’accionariat o redueixen la seva participació amb el creixement del negoci sent la seva meta obtenir inversió de tercers.

Es financen mitjançant mètodes no tradicionals com Business Angel, Fons de Venture capital, plataforma de Micromecenatge i l’entrada de grans empreses en el seu capital, entre altres. 

En canvi, la PIME se sol centrar en servir al mercat local o nacional, amb un creixement lineal, les contractacions solen ser a nivell local i estan fundades per un únic soci i això acostuma a ser estàtic.

Respecte al seu finançament, prové de fons propis del soci o socis i de la col·laboració d’entitats bancàries.

Per tant, podem deduir que l’esperit de la Startup és renovar-se o morir, al basar-se en la innovació i el creixement exponencial.

Esperem que aquest primer article sobre aquestes societats t’hagi ajudat a comprendre la seva essència i motiu d’existència.  En aquesta ocasió ens hem centrat en els seus aspectes bàsics, pròximament desenvoluparem altres temes més específics, com els seus aspectes fiscals.

L’equip de FLM Experts Legals i Comptables està a la teva disposició si necessites ajuda amb la creació o amb les obligacions de la teva Startup o empresa de nova creació.


Contacta’ns!