Nova regulació de les vendes a distància a l’IVA, comerç electrònic a partir de l’1 de juliol de 2021

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

L’any 2021 es pretén facilitar les vendes internacionals de béns a través d’internet, la qual cosa suposarà que l’actual règim vendes a distància IVA deixarà d’estar en vigor a partir de l’1 de Juliol de 2021, per tant, per a totes les empreses que es dediquen al comerç electrònic a través d’internet (bé a través de la pròpia web o a través de plataformes com Amazon), convé tenir una adequada planificació fiscal de l’IVA.

Des de l’1 de Juliol del 2021 entren en vigor aquests canvis, on bàsicament s’estendrà aquest règim als lliuraments intracomunitaris a distància de béns a particulars de la UE.

S’estableix un llindar comú de 10.000 euros IVA no inclòs (xifra que s’ha d’aconseguir en l’exercici anterior o bé en l’exercici en curs) per a les vendes intracomunitàries a distància de béns a consumidors finals. Aquesta xifra comprèn la facturació total a particulars de la UE realitzada des d’Espanya.

El més important és que aquestes operacions quedin subjectes a l’IVA en l’Estat membre d’arribada de la mercaderia o d’establiment del destinatari (aplicació tipus de gravamen d’IVA del país destí de la UE). Les vendes a distància intracomunitàries de béns tributaran en l’Estat membre on el destinatari rep la mercaderia, però a través de la declaració que s’ha de presentar al país on està establert l’empresari.

Declaracions de l’IVA de les operacions compreses en aquest règim ( nous models 369 i 035).

El model 035 permetrà acollir-se a qualsevol dels règims especials, així com comunicar la modificació o cessament en aquests. La declaració de l’IVA s’efectuarà mitjançant la presentació electrònica del model 369.

Nota: La present publicació conté informació de caràcter general; resumeix disposicions que per caràcter limitatiu propi de tot resum poden requerir d’una major informació. La present circular no constitueix opinió professional ni assessoria jurídica.


FLM Experts Legals i Comptables, SA
www.flmexperts.com