Iniciativa per a impulsar la creació d’ocupació a la ciutat de Barcelona

Iniciativa para impulsar la creación de ocupación en la ciudad de Barcelona

Iniciativa per a impulsar la creació d’ocupació a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu general de fomentar la contractació de persones en situació d’atur de llarga durada, especialment de joves, dones, majors de 45 anys i persones pertanyents a col·lectius en risc d’exclusió social.

Beneficiaris

  • Empreses que disposin d’almenys un centre de treball en algun dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Modalitat i intensitat de l’ajuda

  • Pressupost total: 2.000.000 €.
  • Subvenció. La quantia màxima de la subvenció per a cada contracte de treball variarà segons el col·lectiu i la jornada laboral, contemplant ajudes d’entre 2.000 € i 8.000 €.
  • El màxim de contractacions a subvencionar per a una mateixa empresa serà de 10 persones.

Actuacions subvencionables

  • Contractació de personal parat de llarga durada (joves, dones, majors de 45 anys i pertanyents a col·lectius vulnerables).

Despeses subvencionables

  • Els directament relacionats amb la contractació del personal.

Durada

  • Es finançaran els contractes laborals de durada no inferior a 6 mesos que hagin estat formalitzats a partir de l’1 de gener de 2022.

Termini de presentació de l’ajuda

  • Fins al 25 de novembre de 2022.

Organisme

  • Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.