Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Barcelona és una de les principals destinacions turístiques mundials, i les empreses i negocis del sector de l’hostaleria constitueixen un dels principals motors econòmics de Catalunya.

FLM Experts, coneixedor i especialista de la casuística del sector de l’hostaleria des de fa més de 50 anys, posa a la seva disposició un equip de professionals especialitzats en processos d’externalització de l’administració de la nòmina, de la gestió comptable i en l’assessorament fiscal de tot tipus d’empreses i negocis del sector.

FLM Experts disposa d’una important i plural cartera de clients, des de petits negocis familiars de restauració fins a grups de restaurants i cadenes hoteleres.

Els nostres serveis

  • Administració laboral i assessorament de grans volums de nòmina
  • Externalització de processos comptables i fiscals
  • Gestió integral de restaurants, bars i altres establiments d’hostaleria
  • Assessorament i execució de llicències d’obertura, canvis de titularitat i contractes de lloguer 
  • Assistència davant de l’Administració pública. Recursos i reclamacions