Fons Europeu de Recuperació: una oportunitat per a les empreses espanyoles

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

La Unió Europea injectarà 140.000 milions d’euros per a fer front als efectes econòmics que la crisi sanitària ha tingut en el teixit empresarial espanyol. Les companyies que afavoreixin la digitalització, l’ecologia o la cohesió social tindran preferència en optar a aquestes ajudes.

Què són els Fons de Recuperació Europeus?

Són una injecció extra que s’engloba dins del Pla de Recuperació i Resiliència Europeu, també anomenat Next*Generation EU. Aquesta xifra se suma al pla de despesa ordinària de la UE de 1.074 milions d’euros previstos per al període 2021-2027, conegut com Multiannual Financial Framework (MFF). Dels 140.000 milions d’euros destinats a Espanya, 72.700 milions d’euros arribaran en forma de transferències (ajudes directes), segons càlculs del Govern. La resta (67.300 milions d’euros), ho farà en forma de préstecs. Al seu torn, aquests 72.700 milions del Fons de Recuperació Europeu s’articularan a través de dos instruments que canalitzaran els recursos: el Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència —la fi de la qual és donar suport a la inversió i les reformes dels Estats per a aconseguir una recuperació sostenible i que puguin afrontar la transició ecològica i digital—, que concentra el gruix amb uns 59.000 milions d’euros en transferències no reemborsables, i el REACT-EU —un fons estructural que ve a cobrir despeses extraordinàries derivades de la COVID-19, destinat a donar suport als serveis sanitaris, les polítiques actives d’ocupació, els serveis socials…— donis- del que Espanya rebrà 12.400 milions d’euros. D’aquesta última quantitat, uns 10.000 milions d’euros es destinaran a les comunitats autònomes, mentre que la part restant s’enviarà al Ministeri de Sanitat perquè aquest pugui repartir-lo entre les diferents regions per a l’adquisició de vacunes, el reforç de l’atenció primària o la renovació del material sanitari.

Quan i com arribaran aquests fons?

Aquesta injecció de diners, equivalent a l’11% del Producte Interior Brut (PIB) espanyol, s’anirà lliurant entre 2021 i 2023. Durant els dos pròxims anys arribarà el 70% del total, mentre que el 30% restant es distribuirà a partir de 2023. No serà fins a mitjan 2021 quan es preveu que els fons comencin a arribar.

En primera instància, aquests fons europeus els rebrà el Govern central i els ministeris. Després, la seva execució i la seva distribució s’estendran a través de les comunitats autònomes i, possiblement, de les entitats locals que tindran una participació activa en la proposta i el desenvolupament dels projectes.

Com poden accedir les empreses a aquests fons?
Encara que de moment no hi ha un protocol que concreti com les empreses poden optar a aquests fons, les companyies interessades hauran de presentar els seus projectes o plans segons les convocatòries que llancin els ministeris, com s’afirma en el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència publicat pel Govern central el passat 7 d’octubre.
Quins sectors seran els més beneficiats?

L’objectiu dels fons europeus no és només donar suport a la economia amb ajudes, sinó contribuir a la seva transformació. Per tant, es potenciaran les indústries que impulsin el sector digital, la ecologia, que fomenti la cohesió social i territorial o la igualtat de gènere. Encara que queden molts detalls per tancar per a la posada en marxa d’aquests fons, és convenient que les empreses comencin a pensar en plans que tinguin aquests eixos com a referència, perquè les seves propostes siguin més elegibles a l’hora de captar els fons. Totes les empreses, però especialment les pimes, tenen ara una bona oportunitat. És una situació delicada en la qual s’ha de fer un plantejament proactiu; és a dir, veure cap a on es dirigeixen els seus competidors i anar en aquest sentit i adaptar els seus projectes a el que prevalen els fons.