Fiscalitat en temps de pandèmia: digitalitzar-se o morir

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Degut a la situació que vam viure al 2020, tots els professionals dedicats a l’assessorament, tant de societats com de persones físiques, ens hem vist obligats a adaptar la nostra manera de treballar i digitalitzar certs procediments.

I és que encara que semblés que el món estava aturat, el teixit empresarial continuava havent de complir amb les seves obligacions.

Per aquest motiu, ens hem vist obligats a adaptar-nos a diferents circumstàncies. Les més destacables en el àmbit fiscal contable han estat:

  • Major proximitat i fidelitat amb els clients: Es manté una comunicació constant a causa dels condicionants de l’any, adaptant-nos a la realització de reunions de tancament de l’exercici 2019 telemàticament, un fet totalment extraordinari per als nostres clients.

 

  • Les constants actualitzacions fiscals i investigació continua: Per exemple: modificació de terminis de presentació, modificació d’IVA aplicable a certs productes, nous tràmits per l’obtenció de firmes digitals i sol·licituds de NIF de societats de nova creació…

 

  • Anàlisi de la rendibilitat dels nostres clients i assessorament financer: sol·licitud crèdits ICO, ajudes de la Generalitat, pagaments fraccionats de l’IS, limitacions de distribució de dividends… 

 

Des de FLM s’han realitzat diversos canvis per fer aquesta transició més senzilla, proporcionant tant eines segures per a les conferències, com espai d’emmagatzematge al núvol de recepció de documentació facilitada pel client generant estalvi de paper, temps de recerca, resguard i accessibilitat dels arxius.