Ángel María Ceniceros: “Des de FLM hem de tendir a oferir serveis amb un valor agregat”

Ángel Maria Ceniceros es va incorporar el passat mes de gener a FLM Experts Legals i Comptables.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto i Màster en Assessoria Fiscal per la Universitat de Barcelona, compta amb formació específica de Planificació Fiscal Internacional.

Les seves competències professionals són, principalment, l’assessorament recurrent d’actuacions jurídiques i tributàries, a més d’operacions de planificació i reestructuració empresarial.

Complementa la seva activitat professional amb la docència a la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), School of Management UPF-IDEC) i com a professor del Postgrau de Fiscalitat de la Universitat d’Andorra. És col·legiat del ICAB i membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF).

  • Què creus que pots aportar a FLM?

Davant una empresa centenària és complicat, a priori, aportar algun aspecte que no estigui consolidat. Però sobretot intentar entrar en dinàmiques diferents. Hem fet una important aposta per la formació contínua.

Una de les principals línies d’actuació en tot despatx professional ha de ser la capacitació de tots els treballadors. En l’àmbit en el qual ens movem existeix una constant modificació normativa i de criteris, per la qual cosa és important estar actualitzat. Els treballadors ho estan valorant de forma molt positiva.

D’altra banda, posar en el centre les necessitats del client per a poder donar una visió més focalitzada en què necessiten per a poder donar-los suport en tot el que requereixin.

  • Quins són els objectius a mitjà i llarg termini en l’àmbit de serveis de FLM?

A nivell de serveis, el ‘tax compliance’ és una part molt important per a FLM. Oferim tots els serveis recurrents que qualsevol empresari individual o empresa necessiti. Des de confeccionar la compatibilitat, fer les declaracions i liquidacions trimestrals, fer la declaració de Renda i patrimoni del soci…

En aquest sentit estem molt ben posicionats amb una àmplia cartera de clients. En els pròxims anys hem de treballar en la possibilitat d’incorporar serveis de major valor afegit. Si bé és cert que la part recurrent continuarà sent important, hem de tendir a poder oferir serveis amb un valor agregat. Per exemple, tot el que té a veure amb la planificació fiscal o acompanyament de l’empresari per a la successió. Això ens servirà per a fidelizar encara més al client.

  • Com creus que hauria d’actuar l’administració respecte a les noves tendències de fiscalitat?

L’administració va totalment desfasada. Com sempre, reacciona tard. Així i tot, actualment s’està tramitant la llei de startups que suposa un canvi de paradigma, ja que denota que l’administració està tenint una certa sensibilitat amb el sector. Falta acabar de veure quina és la redacció final que s’acaba aprovant, però va en la línia de tractar de minimitzar les tramitacions per a constituir una societat.

Als Estats Units trigues un matí a constituir una empresa, mentre que a Espanya trigues un mes i mig. És un greu problema però sembla que s’estan posant les piles en aquest aspecte.

Han d’adoptar-se mesures que fomentin tot aquest entorn de mitjans tecnològics. Tant a nivell d’ajudes, com ara el Kit Digital que estan a punt de llançar, però sobretot també que es generin deduccions a nivell d’imposts de societats per a, per exemple, formar als treballadors en l’ús de les noves tecnologies.

  • En quina situació es troba el món de l’emprenedoria i les startups? Quin paper té FLM?

L’emprenedoria viu un moment inimaginable. Recentment s’ha celebrat el 4FYN, en el marc del Mobile World Congress, la qual cosa ha posat de manifest que a Espanya estem davant un context molt dolç per a les startups. De fet, diversos experts alerten del risc de la bombolla de les ‘startups’, ja que s’estan invertint quantitats elevades en projectes dels quals es pot qüestionar el seu atractiu pel fet que no facturen res.

Hi ha molt de moviment. Inconscientment, sempre assimilem el concepte de ‘startup’ a empresa tecnològica que donarà el ‘pelotazo’. Però és que qualsevol projecte innovador o tradicional que incorpori elements tecnològics nous, ja és un projecte tecnològic de ‘startup’.

A FLM tenim un nínxol inicial de diversos clients d’aquest àmbit que estan ben posicionats. Però sí que és cert que, aprofitant el bon moment, l’aposta decidida és anar captant nous clients d’aquest àmbit.

Si desitges saber més sobre tots els serveis que ofereix FLM, pots posar-te en contacte amb nosaltres.