La firma

La nostra organització fonamenta la seva filosofia d’actuació sota les premisses de tracte personalitzat, agilitat i precisió en l’execució del servei, i un comportament rigorós en tots els àmbits d’actuació i de relació amb el client.

ACTIVITAT EMPRESARIAL

FLM Experts Legals i Comptables amb una trajectòria centenària, té com a missió oferir solucions que aporten valor i èxit als projectes dels nostres clients. El gran dinamisme de l’entorn empresarial imposen, necessàriament, flexibilitat i agilitat en la implementació del servei. Per aquest motiu, FLM orienta la seva estratègia de prestació de servei a una visió transversal de les necessitats dels nostres clients.

FLM compta amb un equip humà de més de 60 professionals de diferents disciplines empresarials que conformen les diferents àrees de servei professional de la signatura. Com Business Alliance de Crowe GlobalFLM Experts Legals i Comptables, ofereix col·laboració amb els integrants de la xarxa Nacional i Internacional en àmbits com a serveis d’auditoria, consultoria, i assessorament legal i tributari especialitzat.

VALORS CORPORATIUS

Personalització

Potenciem l'estreta relació i comunicació dels nostres professionals amb els nostres clients. Estructurem i creem equips de treball que permeten l'assessorament integral adequat a les seves necessitats i particularitats quan l'assumpte el requereixi.

Actuació

Per respondre adequadament a les necessitats dels nostres clients i a les d'un entorn de serveis molt dinàmic, FLM desenvolupa de manera permanent programes de formació específica per als seus membres.

Anticipació

Considerem prioritària la valoració i adaptació immediata dels canvis normatius en les operacions dels nostres clients i proporcionem amb agilitat totes les novetats que els puguin ser útils.

Compromís amb el client

És fonamental una relació constant i directa amb el client, amb l'objectiu de conèixer en profunditat la seva activitat empresarial i personal amb la condició d'analitzar les seves necessitats, proposar solucions adequades i complir eficientment amb el compromís adquirit.