Com tenir els ciberatacs sota control?

Hacker ciberataque
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Els ciberriscos

A l’actualitat, les empreses depenen cada vegada més de les noves tecnologies. La digitalització i el teletreball no ha fet més que accelerar tots aquests processos.

I encara que la tecnologia ha arribat per a facilitar el dia a dia, és cert que també ha portat amb ell una sèrie de riscos dels quals hem de ser conscients i conèixer tan bé com sigui possible com funcionen, per a així poder tenir un pla de contingència en cas que arribin a produir-se a la nostra empresa.

Possibles ciberatacs:

La majoria dels ciberatacs continuen produint-se a petites i mitjanes empreses, ja que són les més vulnerables, encara que els hackers han deixat palès en aquest 2020 que també són capaços d’atacar a les grans, per la qual cosa ningú roman immune.

I és que això suposa molt més que una pèrdua econòmica, suposa pèrdua d’informació, sancions legals i fins i tot danys reputacionals, per això convé conèixer quins són els més freqüents, com els que es detallen a continuació:

 • Malware

L’objectiu del qual és infiltrar-se en un sistema per a danyar-lo. El spyware i els troians, obtenen informació important i instal·len altres programes i el ransomware, tracta de restringir l’accés a unes certes dades, demandant un rescat per ells.

 • Phishing

Basat en la suplantació d’identitat, un dels mètodes més utilitzats per a aconseguir les dades i informació confidencial sense aixecar sospites. Les emissions de rèpliques de comunicats oficials provocaran que l’usuari confiï i accedeixi a aquesta pàgina, proporcionant en aquest moment la informació confidencial que es desitgi.

 • Atac d’un intermediari (MitM)

Es produeix en les transaccions de dues parts, els atacants interrompen el trànsit, aconseguint robar i filtrar la informació. Aquest cas es dóna quan l’usuari es connecta a una xarxa no segura.

 • Atac de denegació de servei (DoS)

Centrat en la saturació dels sistemes per a esgotar els recursos i l’amplada de banda amb la finalitat que el sistema no pugui completar les sol·licituds d’accés de l’usuari.

 • Injecció d’SQL

Es basa en la injecció d’un codi maligne en el llenguatge del servidor, provocant que aquest reveli informació confidencial. L’atacant pot dur-lo a terme enviant aquest codi a un lloc web vulnerable.

Consells per a minimitzar els riscos dels ciberatacs:

Per a evitar aquests possibles atacs podem dur a terme una sèrie de consells que ens ajudaran a minimitzar els riscos i garantir un millor ús de la tecnologia tant a les nostres empreses com a les nostres llars, des d’on més sovint ens connectem.

 • Emmagatzematge massiu de les dades

Actualment a la majoria de les empreses els preocupa poder gestionar les seves dades de manera segura i des de qualsevol lloc, per això és molt habitual que recorrin a núvols on poder compartir-los i gestionar-los en directe. Encara que cal no oblidar que és un servei en internet i per això s’ha de protegir mitjançant antivirus que puguin fer front a possibles amenaces.

 • Certificar i validar documents legals amb seguretat

Avui dia gràcies a l’extensió del teletreball, els objectius sostenibles de les empreses i després de la pandèmia, els documents en paper que es gestionen cada vegada són menys. Però tot això comporta un risc alt de ciberdelictes, especialment a l’hora de signar documents de caràcter legal. Perquè això no succeeixi el més recomanable és utilitzar el certificat digital o la signatura electrònica, ja que són les formes més segures. Tot i això, és important que les empreses comptin amb eines que permetin realitzar aquests tràmits adequadament i evitar així suplantacions d’identitat.

 • Protegir tots els dispositius

El més habitual avui dia és disposar de diversos dispositius des dels quals realitzem gestions personals i laborals. Per això, hem de ser conscients dels ciberriscos als quals queden exposats i prendre mesures per a protegir-los com a antivirus i firewalls.

 • Accés a la informació a través de xarxes 

La situació actual ha provocat que un gran percentatge de la població hagi de treballar des de casa, convertint d’aquesta manera les xarxes domèstiques en l’eina per a estar connectats en tot moment, accessos de major vulnerabilitat en els quals cal reforçar la seguretat. Petites accions com utilitzar control de descàrregues o d’accés web al costat d’un antivirus i canvis en els noms i contrasenya de l’encaminador evitaran possibles atacs per la xarxa.

També és important conèixer els avantatges de comptar amb xarxes privades virtuals que ens permetran accedir a la informació des de qualsevol lloc però amb una major protecció i seguretat.

 

 • Privacitat de les dades

Al llarg de tot l’article hem parlat de possibles atacs i consells per a evitar-lo, encara que el veritable protagonista és la dada, que s’ha convertit en l’objecte de ciberatques. Per aquesta raó hem de protegir-ho ja sigui de treballadors, clients o proveïdors, tant a nivell tecnològic com a nivell legal, marc regit per les següents lleis:

Assegurances de cibeeratacs

En cas d’un ciberatac en la nostra empresa, la millor opció és comptar amb una assegurança de ciberriscos que ens ajudi a solucionar de manera ràpida i efectiva el mal que ha causat l’atac. Les cobertures més habituals són les següents:

 • Resposta en 24/7:

Avui dia totes les asseguradores que ofereixen aquest tipus de pòlisses han vist la importància de la ràpida actuació i per això ofereixen cobertura les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

 • Danys:

Costos de restauració del sistema del control d’accés. Despeses derivades de la reparació, restauració i desencriptació de la informació esborrada o danyada.

 • Cessament temporal del negoci:

Indemnitzacions per la pèrdua de beneficis i l’augment de despeses d’explotació.

 • Responsabilitat civil

Aquesta cobertura ofereix protecció enfront dels danys i perjudicis produïts a tercers per un atac cibernètic, com la pèrdua i distribució de dades de caràcter personal.

 • Cobertures de delictes cibernètics

Estafes de phishing, hacking telefònic, frau o extorsió digital.

 • Defensa jurídica

Despeses de procediments legals, judicials o de mediació.

 • Despeses de gestió

Multes i sancions de l’Agència Espanyola de la protecció de dades (AEDP), pagaments per a assistència tècnica externa i de danys reputacionals.

Degut a això, el més recomanable és anticipar-se als problemes, i assessorar-se degudament de la mà d’un professional, que ens aportarà les millors solucions per al nostre negoci en cas que finalment la nostra empresa es vegi afectada per un d’aquests ciberdelictes.

Ciberataque