Avantprojecte de Llei de Foment de l’Ecosistema de les Startups

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mitjançant les mesures de recolzament al talent i a l’emprenedoria impulsades per la ‘Estrategia España Nación Emprendedora’, el passat 13 de febrer es va anunciar que en les properes setmanes el Consell de Ministres aprovarà l’avantprojecte de Llei de Foment de l’Ecosistema d’Empreses Emergents, coneguda com Llei de les Startups.

El Govern espanyol té com a objectiu principal l’aprovació d’una normativa per afavorir la creació d’startups reconeixent l’especificitat de les empreses emergents amb alt potencial de creixement i generació d’ocupació, riquesa i innovació.

La nova regulació pretén facilitar la tramitació administrativa, així com afavorir la retenció i atracció de talent. A més, es vol impulsar l’apropament entre la formació professional, la universitat i les empreses emergents i sobretot incloure avantatges fiscals i incentius d’inversió.

 La ‘Estrategia España Nació Emprendedora’ aporta una nova definició per a les startups: empresa en etapa de desenvolupament primerenca basada en el seu negoci i en la seva activitat tecnològica per créixer a una major velocitat.

 

Situació actual

Actualment, l’activitat d’aquestes empreses està regulada per diverses lleis, especialment mercantils i tributàries, que no tenen en compte les particularitats d’aquests models de negoci i imposen requisits excessivament onerosos per a aquestes iniciatives innovadores:

Es destaquen les següents lleis:

 • Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.
 • Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
 • Llei 25/2015, de 27 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat.
 • Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial que regula el “crowdfunding”.

 

Objectius de la norma

L’objectiu de disposar d’una nova norma específica és competir amb altres països que han posat en marxa aquest tipus de projectes per atreure aquestes empreses.

Per això, es pretén ajustar el marc legal legislatiu actual a les particularitats de les startups a través de instrumentalitzar diverses mesures en totes les etapes del cicle de vida d’aquestes

És difícil avançar en quins punts incidirà la nova normativa però tenint en compte l’elaboració de l’avantprojecte de “Ley de fomento del ecosistema de Startups” sembla imprescindible abordar:

 • Definició d’aquest tipus d’empreses.
 • Incentius fiscals a les activitats d’investigació, desenvolupament i innovació tecnològica, així com en relació amb les inversions i el seu finançament.
 • Incentius en matèria laboral, de Seguretat Social, i de recolzament a la captació i fidelització del talent.
 • Mesures de discriminació positiva per afavorir la diversitat de gènere en l’emprenedoria i incentivar-ho entre col·lectius vulnerables.
 • Incentius a les grans empreses per integrar l’actividad d’ “startup” en la seva cadena de producció de béns i serveis.
 • Millora dels mecanismos de segona oportunitat.
 • Simplificació de carregues administratives.
 • Mesures d’impuls a l’ús d’instruments de compra pública que promoguin la participació d’ “start-up” als projectes de l’Administració.
 • Qualsevol altre mesura destinada a identificar i afrontar elements relacionats amb el talent, l’emprenedoria i la cultura empresarial que sigui necessari activar.

 

Conclusions

Cada cop son més els països europeus que han elaborat les seves pròpies normatives internes per afavorir la creació d’startups. Per això, és vital que es creï quan abans una normativa adaptada a la realitat actual.